Lantraser – från hage till mage: Friska och lönsamma svin

Plats Norrmjöle golfrestaurang
Datum och tid 10 april, 09.30-16.00
Arrangör Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten

Nu går vi vidare med nästa seminarium i projektet Lantraser – från hage till mage. Den här gången pratar vi om hur man håller en grisbesättning både frisk och lönsam.

PROGRAM

09.30-10.00 Kaffe och smörgås

10.00-10.30 Ekonomi och kalkyler, linderödssvin.
Anna Molander, Hushållningssällskapet

10.30-11.15 Ute är inne. Vilka är skillnader mellan att ha grisar ute och inne? Utfodring, smak samt vidareförädling.
Järvtjärns utegrisar.

11.15-12.00 Avel. Avelsplan och avel på besättningsnivå.
Emelie Eriksson, Emelies utegrisar i Ockelbo.

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.30 Produktion och bevarandearbete i praktiken. Skötsel, utfodring och utevistelse – vilka är skillnaderna med förädlade raser?
Emelie Eriksson, Emelies utegrisar i Ockelbo.

14.30-15.00 Lagar och bestämmelser. Vad säger djurskyddslagen? Vilka utrymmen krävs i hydda jämfört med utomhus? Djuromsorg.

15.00-15.45 Småskaligt. Produktion och avel i liten skala. Studiebesök på Sörböle fårgård, som säljer kött och korv från lamm och får samt fläskkött och livdjur från linderödssvin. Vi ser på linderödskultingar

15.45-16.00 Avslut med kaffe

Pris: 3 000 kr exkl. moms för hela kursen (5 tillfällen) eller 600 kr exkl. moms per kurstillfälle vid deltagande i enstaka kurser (1 200 kr för tillfälle 4). Begränsat antal platser, deltagare som följer hela kursserien kommer att ha förtur.

Anmälan till: Helene Skogqvist, Rådgivare Häst och Får, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
070-343 42 54 | 0923-121 86 | helene.skogqvist@hushallningssallskapet.se

Inbjudan till evenemanget.

Samtliga kurstillfällen i Norr- och Västerbotten.