Lantraser – från hage till mage: Friska och lönsamma nöt

Plats Lövångers kyrkstad
Datum och tid 8 mars, 09.30-15.30
Arrangör Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten

Nu går vi vidare med nästa seminarium i projektet Lantraser – från hage till mage. Den här gången pratar vi om hur man håller en nötdjursbesättning både frisk och lönsam.

PROGRAM
09.30-10.00 Kaffe och smörgås

10.00-10.45 Skötsel, utfodring och bete. Vilka skillnader och likheter finns det mellan de förädlade raserna och lantraserna? Maria Lundbäck, Hushållningssällskapet.

10.45-11.15 Hur utnyttjar vi lantrasernas produktionsförmåga? Vi pratar om att adoptera en fjällko och provsmakar
gårdensprodukter. Agnes Otterbech, Polcirkelns Gårdsprodukter ek. för.

11.15-12.00 Svensk fjällrasavel, vi reder ut begreppen mellan de olika raserna. Föreningen äldre svensk boskap, Sveriges
rödkulleförening, Föreningen allmogekon. Robert Nilsson, Nils Nilsa lantbruk samt redaktör och stambokförare
i Svensk fjällrasavel.

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.15 Fortsättning Svensk fjällrasavel. Avelsplaner och avel på besättningsnivå. Robert Nilsson.

14.30-15.30 Går produktion och bevarande ihop? Studiebesök hos Sten-Erik Eriksson, Bodans Ekobruk AB, Lövånger. Mjölkbesättning med fjällkor tio minuter från konferensorten.

Pris: 3 000 kr exkl. moms för hela kursen (5 tillfällen) eller 600 kr exkl. moms per kurstillfälle vid deltagande i enstaka kurser (1 200 kr för tillfälle 4). Begränsat antal platser, deltagare som följer hela kursserien kommer att ha förtur.

Anmälan till: Helene Skogqvist, Rådgivare Häst och Får, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
070-343 42 54 | 0923-121 86 | helene.skogqvist@hushallningssallskapet.se

Inbjudan till evenemanget.

Samtliga kurstillfällen i Norr- och Västerbotten.