Lantraser – från hage till mage del 5

Plats Örsundsbro
Datum och tid 22 maj, 9-16

Tillfälle 5 för alla FRÅN IDÉ TILL HANDLING
Hur bygger man bäst för småskalig livsmedelsproduktion? Vilka tillstånd krävs? Vilka regler gäller? Hygienkrav och märkning av produkter. Fördjupning/komplettering enligt deltagarnas önskemål. Summering, hur går vi vidare?

Datum: 22 maj kl 9-16 (Obs! Ändrat datum, från 15 maj till 22 maj)

Plats: Salnecke Slottscafé, Örsundsbro http://skogsbackensost.se/salnecke-slottscafe/

Pris: 3 000 kr exkl. moms för hela kursen (5 tillfällen) eller 600 kr exkl. moms per kurstillfälle vid deltagande i enstaka kurser (1 200 kr för tillfälle 4). Kostnad för mat tillkommer. Begränsat antal platser, deltagare som följer hela kursserien kommer att ha förtur.

Anmälan till: Ylva Belin, Rådgivare Lantbruksdjur och ekonomi, HS Konsult AB, 021-17 77 25, 072-565 31 80, ylva.belin@hushallningssallskapet.se

Läs mer om kursserien här