Lantraser – från hage till mage del 2 Gris

Plats Kungsbyn
Datum och tid 20 februari, 9-16

Tillfälle 2 inriktning Gris FRISKA OCH LÖNSAMMA DJUR
Avelsplan och avel på besättningsnivå. Skötsel, utfodring och bete, skillnader och likheter med förädlade raser? Djurskyddslagen, utrymmeskrav, djuromsorg. Lantrasernas produktionsförmåga, hur utnyttja? Ekonomi i produktionen.
Produktion och bevarandearbete i praktiken, medverkan av erfaren djurhållare:

Emelie Eriksson, Emelies Utegrisar. Linderödsgrisar sedan 2009, för närvarande 11 suggor. Pågående studier vid SLU till agronom.

Datum: 20 februari  kl 9-16
Plats: Kungsbyn Djurpark, mellan Västerås och Enköping  www.kungsbyn.se  (nära Gula Stallet, se länk ang övernattning)

Pris: 3 000 kr exkl. moms för hela kursen (5 tillfällen) eller 600 kr exkl. moms per kurstillfälle vid deltagande i enstaka kurser (1 200 kr för tillfälle 4). Kostnad för mat tillkommer. Begränsat antal platser, deltagare som följer hela kursserien kommer att ha förtur.

Anmälan till: Ylva Belin, Rådgivare Lantbruksdjur och ekonomi, HS Konsult AB, 021-17 77 25, 072-565 31 80, ylva.belin@hushallningssallskapet.se

Läs mer om kursserien här

Länkar till de andra tillfällena:

2 Friska och lönsamma djur Nöt 27 februari, Får 6 mars

3 Hur gör andra? 27 mars

4 Lära genom att göra Kött och chark 24 april, Mejeri 8 maj eller Ull och skinn 17 april

5 Från idé till handling (Obs! Ändrat datum, från 15 maj till 22 maj) 15 maj