Lantbrukarträff i Skara

Plats Skara
Datum och tid 9 mars, 18:30-21:30

Under kvällen tar våra rådgivare upp några av de mest aktuella ämnena just nu.

SAM 2016

Nyheter för året.

Ekonomi

Skatteförenklingsutredningen. Nuläge.
Investerings- och startstöd. Nuläge.
Hur optimerar jag min virkesaffär
Konkreta exempel från Skaraborg.

Växtodling

Lerhaltskartering med satellit och strålningsdata.
CropSat – nyheter
Nollrutor – erfarenheter av nollrutemätningar från 2015 för optimering av kvävegödslingen till höstevete.
Fem sniglar är fler än fyra rapsplantor.

Under kvällen serveras kaffe och fralla.

Anmälan senast 8 mars till:

Anna-Lena Karlsson, 0511-248 34
anna-lena.karlsson@hushallningssallskapet.se