Lantbrukardag på Lilla Böslid

Plats Lilla Böslid
Datum och tid 9 mars, 9.30
Arrangör Hushållningssällskapet Halland och Växa Sverige

Hushållningssällskapet Halland och Växa Sverige bjuder den 9 mars tillsammans in till ett program som vi hoppas kommer att tillföra ny kunskap på många olika områden.

Program

9.30-10.00 Kaffe

10.00-10.40 Kväve till höstvete och maltkorn
Hur ska man lyckas få hög avkastning och proteinhalt varje år?
Genomgång av försöksresultat och kvävegödslingsstrategier
Margareta Björk, Växa Sverige och Carl Blackert, Hushållningssällskapet Halland

10.40-11.00 Kväveutlakning på lerjord
Resultat från mätningar på Lilla Böslid
Erik Ekre, Hushållningssällskapet Halland

11.10-11.30 Är det lönsamt att investera i solcellsteknik
Hugo Westlin, Energirådgivare på Hushållningssällskapet Väst

11.30-12.00 Var med och dela på 440 miljoner till kreativa problemlösningar
Nu kan du som lantbrukare utveckla en lösning på ett problem på betald arbetstid.
Inger Pehrson, samordnare för det nationella innovationsnätverket

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00 Biologisk markkartering
Undvik stora skördetapp genom att ha full koll på klumprotsjuka, ärtrotröta, rotdödare, klöverns rotröta mfl sjukdomar. Ny teknik gör biologisk markkartering kostnadseffektiv.
Ann-Charlotte Wallenhammar, Hushållningssällskapet Örebro

14.10-14.30 Varierad utsädesmängd – lagom bestånd på hela fältet
Hur skapar vi styrfilerna och vad klarar såmaskinerna
Lars Wijkmark, Hushållningssällskapet Halland

14.30 Kaffe

Ladda ner inbjudan och program

Anmälan

Bindande anmälan senast den 4 mars sker till växeln på Lilla Böslid , 035-46 500 eller per mail till infohalland@hushallningssallskapet.se.
Kostnad för mat och föredragshållare, 400 kr per person exkl moms (faktureras)

Varmt Välkomna!

vaxa loggahslogga