Landsbygdspolitik och Livsmedelsstrategi

Plats På Hushållningssällskapet i Skara
Datum och tid 5 december, 19:00
Arrangör Skånings Valle Gille

Välkommen till en träff där Cecilia Widegren (M),
riksdagsledamot från Höberg Norra Vånga, deltar.

Ämnen för kvällen
Landsbygdens framtid inom offentlig service.

Små kommuner i storregionernas Sverige.

Kommunernas livsmedelsupphandling.

Är småföretag utestängda?

Landsbygdsfrågor på riksnivå.

 

Kom och lyssna!

Ställ frågor och kom med förslag.