Landsbygdsfrukost med lokala Hushållningssällskapet Nederluleå-Luleå stad

Plats Örnvik Hotell & Konferens
Datum och tid 9 november, 07.30-09.00
Arrangör Lokala Hushållningssällskapet Nederluleå-Luleå stad

Verner Larsson, fd mjölkbonde berättar om jordbrukets historia i Luleås byar.

God frukost till självkostnadspris.
Ingen anmälan krävs.