Kurs om lagring – näring och lagringssjukdomar

Plats Digitalt
Datum och tid 10 mars, 08.30-15.00
Arrangör HIR Skåne

God kvalité in i lagret ger god kvalité ut ur lagret. Skördebortfall på grund av felhantering och lagringsjukdomar är ett stort problem bland inlagrade kål- och rotfrukter. Men insatser finns att tillämpa för att förebygga och förhindra detta, Lagringskursen- Näring & lagringssjukdomar kommer belysa flera av dem.

Välkomna på webbinarium med fokus på näring och lagringsjukdomar i rotfrukter och kål. Dagen kommer ta upp de viktigaste förutsättningar som krävs innan skörd, vid skörd och efter skörd för att främja god kvalité och minimera skördebortfall under lagring av kål och rotfrukter.

Några punkter från schemat:

  • Markförhållande, etablering och näringsämnen.
  • Skörd och efterskördshantering
  • Sårläkning och lagringsjukdomar i kål och rotfrukter

 

 

Program – Lagringskurs

 

 

 

Plats: Teams

Datum och tid: 10 mars, 08.30—15.00 med paus kl. 12-13

För mer information, kontakta Josefine Lundblad josefine.lundblad@hushallningssallskapet.se.

Anmälan

Anmäl dig senast den 8 mars genom att fylla i dina uppgifter nedan. Klicka på Skicka för att slutföra din anmälan.
  • ÅÅMMDD-XXXX
    Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer och kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är att kunna skicka uppdateringar och information om kursen, men lämnas även vidare till Länsstyrelsen och Jordbruksverket vid redovisning av aktiviteten. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta hirskane@hushallningssallskapet.se

Akti­viteten är delfinan­sierad med EU-medel via Länsstyrel­sen i Skåne