Kurs – lagring och hantering av stallgödsel

Plats Öjeby gård
Datum och tid 9 november,  09.00- ca 13.00
Arrangör Hushållningssällskapet Östergötland

Välkommen till höstens andra träff på temat gödsel, där vi tittar närmare på lagring och hantering med fokus på minskad miljöpåverkan och bättre gödseleffektivitet.

Stallgödseln är en stor källa för ammoniak och metanavgång till atmosfären vilket påverkar vårt klimat. Rötning av gödseln på gårdsnivå är ett sätt att minska metanavgången från gödseln samtidigt som gödseln får ett högre värde för lantbrukaren genom högre ammoniuminnehåll i gödseln. Det finns olika teknik för att minska förlusterna av ammoniak under lagringen. Hanteringen av gödseln inom gården kan också förbättras genom en effektiv transport.

Ur programmet:

  • Förädla stallgödseln för ett ökat värde genom; biogasproduktion. separering
  • Minska ammoniakavgång i brunnen; försurning av gödseln med syra, täckning av flytgödselbrunnar,
  • Flytta gödsel effektivt med pumpning till satellitbrunnar
  • Fastgödselhantering: kompostering, stukalagring – hur påverkar det gödseln och miljön? Vilka regler gäller?

Medverkande: Per Ståhl, Hushållningssällskapet Östergötland, Christer Johansson Jordbruksverket, Magnus Sundström, Baltazar Agro/Öjeby gård, Johan Malgeryd Jordbruksverket

Vi bjuder på fika. Kursen genomförs inom Greppa Näringen och är kostnadsfritt, men en anmälan behövs.

Anmälan senast 5 november till Per Ståhl  

Vi kommer att vara i en stor lokal och utomhus – ta med kläder för vädret. 

Vägbeskrivning till Öjeby gård: Från Vårdsbergs rondellen (Rv 35), kör mot Björsäter, ca 3 km efter Askeby sväng höger mot Öjeby. Från Örtomta ca 1 km mot Askeby vänster mot Öjeby.