Kväveupptag i praktiken

Plats Karlstad
Datum och tid 16 mars, 12.00

 

Välkommen till en träff där vi presenterar resultat från mätningarna i projektet och diskuterar olika gödselmedel och gödslingsstrategier inför den kommande säsongen. Vi kommer även att titta på teknik som N-sensor och diskutera kring andra verktyg som Atfarm, CropSAT m.m.

Torsdag den 16 mars

Medverkande: Anders Lööv, Hushållningssällskapet Västra. Ingemar Gruvaeus, Yara. Tomas Larsson, Toleruds hästfoder och maskin AB. Lantbruksföretag som deltar i projektet Kväveupptag i praktiken och Daniel Hedeås Hushållningssällskapet Västra.

Tid: Vi börjar kl. 12.00 med lunch för de som vill vid Bistro Airport (restaurangen vid Karlstad flygplats). Programmet börjar kl. 12.45 med föredrag vid restaurangen. Sedan åker vi till Tolerud där vi fortsätter med maskinvisning, diskussion kring olika teknik, erfarenhetsutbyte, eftermiddagsfika m.m. Vi räknar med att avsluta träffen ca kl. 16.30.

Plats: Karlstad Airport (restaurangen vid flygplatsen) Våldalen 570 655 91 Karlstad och Tolerud Västra Tolerud 609 66591 KIL.

Kostnad: lunchen kostar 125:- som betalas vid restaurangen. Eftermiddagsfika är till självkostnadspris och betalas helst med swish.  I övrigt finansieras träffen via EU-medel från Jordbruksverket.

Anmälan: Senast måndag den 13 mars till
Daniel Hedeås 070-829 19 94
daniel.hedeas@hushallningssallskapet.se
Meddela vid anmälan till träffen om du har några allergier eller särskilda önskemål om kost.

Läs hela programmet / skriv ut »

Välkomna!