Kväveoptimering – två träffar

Plats Östra Ljungby
Datum och tid 26 maj, 9.30
Arrangör HIR Skåne

Välkommen till en serie kunskapsträffar riktade till dig som vill utveckla spannmålsodlingen och optimera din kvävestrategi.

 

Träff 1

  • Grunderna i kväveoptimering.
  • Allt om precisionsodling. Du får hjälp med att förbereda styrfiler för den egna gården. Ta gärna med egen dator!

 

Segra gymnasiet i Ö. Ljungby fredagen den 26 maj kl. 9.30-12

 

 

Träff 2

  • Utvärdering av årets kvävestrategi.
  • Vad kunde vi gjort bättre?

 

I november. Vi återkommer med passande datum.

 

 
Anmälan och frågor 

Anmälan senast 24 maj. Har du frågor kring kursen kontakta Gunnel Hansson, tel. 010-476 22 79 eller Christian Waltersson, tel. 010-476 22 97.

 

 

Kursserien är kostnadsfri och ingår i Jordbruksverkets projekt Minskad klimatpåverkan och förnybar energi och finansieras med medel från EUs landsbygdsprogram.

 

 

Skåne anmälan - Kväveoptimering - kursserie 26 maj 2023

    Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer och kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är att kunna skicka uppdateringar och information om kursen, men lämnas även vidare till Länsstyrelsen och Jordbruksverket vid redovisning av aktiviteten. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta hirskane@hushallningssallskapet.se