Kväveoptimering – tre träffar

Plats Sandby gård
Datum och tid 11 maj, 9.30-12.00
Arrangör HIR Skåne

Välkommen på en serie inspirerande kunskapsträffar riktade till dig som vill utveckla din spannmålsodling och optimera kvävestrategin.

Kvävet har aldrig varit så dyrt och spannmålspriserna aldrig så höga. Kväve är vårt mest skördehöjande insatsmedel och både nettot och miljön kan tjäna på fördjupad vetskap i ämnet. HIR Skåne och Jordbruksverket erbjuder därför en serie kunskapsträffar riktade till dig som vill utveckla din spannmålsodling och optimera kvävestrategin.

Kursserien är kostnadsfri.

Anmäl dig senast 6 maj via formuläret nedan. Klicka på Skicka för att slutföra din anmälan.

Har du frågor om kursen kontakta Gunnel Hansson, tel. 010-476 22 79 eller gunnel.hansson@hushallningssallskapet.se

Program

Träff 1 på sal

Sandby gård onsdagen den 11 maj kl. 9.30-12.
Vi avslutar med lunch (fortsätt gärna på fältvandringen Aktuellt i fält kl. 13).

Borgeby fredagen den 13 maj kl. 13-15.30. Vi börjar med lunch kl. 12 på Borgeby Slott.

  • Grunderna i kväveoptimering.
  • Allt om precisionsodling. Du får hjälp att ta fram styrfiler för den egna gården. Ta gärna med egen
    dator!

Träff 2 i fält

Sandby gård torsdagen 19 maj kl. 13-15

Borgeby fredagen den 20 maj kl. 13-15

  • Demonstration av olika verktyg för kväveoptimering i fält, t.ex. N-sensor, N-Tester, GreenSeeker och
    nitratstickor.
  • Vi diskuterar strategi för slutgödsling i framförallt höstvete och vårkorn.

Träff 3 på sal

I november. Vi återkommer med passande datum.

  • Utvärdering av årets kvävestrategi.
  • Vad kunde vi gjort bättre?

Anmälan

 

             

Dagen anordnas inom Jordbruksverkets projektet Minskad klimatpåverkan och förnybar energi och finansieras med medel från EUs landsbygdsprogram.