Kväveoptimering – Kursserie Östra Ljungby

Plats Östra Ljungby
Datum och tid 5 maj, 13:00-15.30
Arrangör HIR Skåne

Välkommen till en serie kunskapsträffar riktade till dig som vill utveckla spannmålsodlingen och optimera din kvävestrategi.

 

Kvävet är dyrt samtidigt som kväve är vårt mest skördehöjande insatsmedel. Då både ditt ekonomiska netto och miljön kan tjäna på fördjupad vetskap i ämnet erbjuder HIR Skåne tillsammans med Jordbruksverket en serie kunskapsträffar i ämnet. För att ta fram kvävebehovet i din egen höstvete får du som deltagare på kursserien kostnadsfritt mätt kväveupptaget i dina nollrutor med en handburen N-sensor.

 

 

Träff 1

  • Grunderna i kväveoptimering.
  • Allt om precisionsodling. Du får hjälp med att förbereda styrfiler för den egna gården. Ta gärna med egen dator!

 

Segra gymnasiet i Ö. Ljungby fredagen den 5 maj kl. 13-15.30

 

 

Träff 2, främst i fält

  • Demonstration av olika verktyg för kväveoptimering i fält, t.ex. N-sensor, N-Tester, GreenSeeker och nitratstickor.
  • Vi diskuterar strategi för kompletteringsgödsling i framförallt höstvete och vårkorn.

 

Segra gymnasiet i Ö. Ljungby måndagen den 15 maj kl. 13-15

 

KOM MED RENA STÖVLAR TILL FÄLTTRÄFFEN

 

 

Träff 3 på sal

  • Utvärdering av årets kvävestrategi.
  • Vad kunde vi gjort bättre?

 

I november. Vi återkommer med passande datum.

 

Kursserien är kostnadsfri och ingår i Jordbruksverkets projekt Minskad klimatpåverkan och förnybar energi och finansieras med medel från EUs landsbygdsprogram.

 

Sista anmälningdag 4 maj

Skåne anmälan - Kväveoptimering - kursserie Östra Ljungby

    Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer och kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är att kunna skicka uppdateringar och information om kursen, men lämnas även vidare till Länsstyrelsen och Jordbruksverket vid redovisning av aktiviteten. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta hirskane@hushallningssallskapet.se