Kursserie: Säsongsförlängning och mångfald vid ekologisk grönsaksodling i tunnel och mindre växthus

Plats Webbinarie och studiebesök
Datum och tid 18 oktober
Arrangör Hushållningssällskapet Västra

 

Skörda och sälj mera grönsaker genom att förlänga odlingssäsongen!
Följ med på vår kurs som går både via webb och med träff på plats och få kunskap och tips om hur du kan göra och vad som krävs för att odlingen ska lyckas.
Två webbinarier och en kursdag inklusive studiebesök på plats på Bossgårdens grönsaker, under hösten 2022.

Tid och plats
Tre tillfällen – två halvdagar, en heldag

  1. Tisdagen den 18 oktober, webbinarie 1, förmiddag. Du planerar att skaffa en tunnel eller mindre växthus – vilket? Förlängning av odlingssäsongen, köp av tunnel, klimat, bevattning, belysning
  2. V 45, webbinarie 2, halv dag. Växtnäringsstrategier och växtföljd med mellangrödor vid odling i tunnel eller mindre växthus, växtskydd.
  3. Tisdagen den 22 november, hel dag. På Bossgårdens grönsaker Tidaholm. Hur förlänger du säsongen för grönsaksodling i tunnel eller mindre växthus. Praktiska exempel, hantering och försäljning kostnader och lönsamhet.

Gör din anmälan här » 

Avgift: Ingen kostnad

Kontakt: Marie Hanson
marie.hanson@hushallningssallskapet.se
tel 0521-725525