Kursserie; Ekologisk odling av växthustomat

Plats Skövde
Datum och tid 19 mars, 9.00-16.00

 

 

Hushållningssällskapet Väst bjuder in till en fyradagarskurs i ekologisk odling av växthustomat.

Kursen, som kommer att genomföras under 2019, vänder sig till Dig som är lantbruks- eller trädgårdsföretagare och vill bedriva yrkesmässig ekologisk produktion av växthustomater.

De fyra kursdagarna som planeras att vara i Skövde, Romelanda, Tjörn och Vänersborg kommer att spridas över året och ta upp aktuella delar i odlingen.

När? Fyra dagar under 2019, med start tisdagen 19 mars 2019
Var? Dag 1: Skövde kl 9-16

Målgrupp
För dig som odlar eller vill börja odla ekologiska växthustomater

Kostnad
Pris för hela kursserien (4 tillfällen):
Blir vi 0-15 st deltagare:   1500 kr + moms /pers
Blir vi 16-25 st deltagare: 1200 kr + moms /pers

Läs mer / Skriv ut »

Frågor och anmälan till:
Marie Hanson, 0521-72 55 25 eller Stina Månsson, 0521-72 55 43
Maila: Marie Hanson »
Maila: Stina Månsson »

Anmäl senast
Eftersom vi ska dra upp plantor att ympa på till kursdagdag 1
behöver vi ha din anmälan senast fredagen den 1 mars!