Träffar

Kunskapsträff om skogsbete

Välkommen till en träff där vi rör oss i gränslandet mellan jord och skog. Betande djur skapar en småskalig dynamik i skogslandskapet genom sitt trampande, sitt betande och sin spillning. Den biologiska mångfalden gynnas samtidigt som träden kan fortsätta producera virke och andra nyttigheter. Vi besöker ett skogsbete.

Tid och plats: Beateberg i Töreboda, torsdagen den 19 september, 13-17.
Medverkande: Catrin Gustavsson, Susanne Johansson och Kajsa Lätt från Hushållningssällskapet Västra.

Träffen är kostnadsfri.

 

Träffen genomförs som en del av projektet Kunskap för framtidens skogar . Projektet tar avstamp i Gradvis skog, ett projekt med skogsbruk i ett förändrat klimat i fokus. Kunskap för framtidens skogar handlar om att skogsägare ska skaffa sig en grundläggande kompetens för att utveckla sin skog för framtiden. Vi fördjupar oss i tre olika inriktningar; En viltstam i balans, att öka den biologiska mångfalden i skogen och att förebygga effekterna av klimatförändringar.