Kurs – Växtodlingsplanering för ekologisk odling

Plats Alunda
Datum och tid 24 oktober, 17.00

Välkommen till Enköping eller Alunda på kvällskurs om växtföljd och planering av din odling

Välj en av träffarna:
Enköping – tisdag 22 oktober 2019
Litslena Bygdegård, Åbyvägen 3, Grillby

Alunda – torsdag 24 oktober 2019
Prästgården, Prästgårdsvägen 18, Alunda

Program
17.00 Kaffe och smörgås
17.30 Grunderna i växtföljdsplanering. Information om dokumentationskrav. Introduktion till växtodlingsprogram.
20.00 Avrundning och utvärdering

Medverkande
Från Hushållningssällskapet medverkar:
Christina Hultman, växtodlingsrådgivare
Linnea Bäckman, växtodlingsrådgivare

Anmälan
Senast måndagen den 14 oktober till Christina Hultman, christina.hultman@hushallningssallskapet.se, 070-562 02 12.

Kostnadsfri utbildning
Träffen finansieras av Landsbygdsprogrammet för Sverige 2015-2020 via Länsstyrelsen i Uppsala län och är kostnadsfri för deltagarna.