Växtnäring i ekologisk växtodling

Plats Skånesemin,Råby 2003, Hörby
Datum och tid 2 februari, 9-15:30
Arrangör HIR Skåne

Den här kursen tar upp växtnäring i ekologisk växtodling som grundläggande hushållning med växtnäring, tillgängliga gödselmedel, växtnäringsbalans kopplat till växtnäringsinnehåll i olika gödselmedel, gröngödsling, mellangrödor, förfruktseffekter, kväveutnyttjande i organiska gödselmedel, mikronäring och ekonomi. Sofia Delin och Lena Engström från SLU Skara samt HIR-rådgivarna Kerstin Andersson, Lena Friberg och Per Modig medverkar. Kostnad 500 kr inkl. fika och mat.

Anmälan

fyll i formuläret nedan senast 30 januari.

Frågor?

Kontakta Kerstin Andersson, HIR Skåne, e-post kerstin.andersson@hushallningssallskapet.se eller tel. 0708-161026.

Anmälan Ogräsmaskindag 14 september

  • ÅÅMMDD-XXXX
  • Inför kursen skickas deltagarlista ut till alla deltagare med namn, postort och telefonnummer alternativt e-postadress. Detta för att underlätta samåkning till kursen.

 

Logotyp Lst Skåne  Logotyp_EU
Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne