Kurs – Så lyckas du med ekologisk odling av höstraps

Plats Västerås
Datum och tid 14 mars, 9.30-15.30

Med ett avsalupris på runt 9 kronor kilot är den ekologiska höstrapsodlingen minst sagt lockande. Samtidigt har odlingen många utmaningar som etablering, gödsling och skadegörare.

Under den här kursdagen går vi igenom avgörande moment för att lyckas med odlingen. Lena Engström från SLU delar med sig av sina forskningsresultat kring kväve till höstraps.

Program

  • Jordbearbetning och etablering – extra stor utmaning på styva leror
  • Förfrukt och växtföljd. Hur ska rapsen odlas utifrån olika förfrukter?
  • Strategier för gödsling utifrån vägning av rapsen på hösten
  • Ogräshantering. Radhackning eller bredsådd?
  • Sortval
  • Hur klarar vi hot som kålbladstekelns larv och andra insekter?

Tid: Torsdagen den 14 mars 2019, kl. 9.30-15.30.

Plats: Brunnby gård utanför Västerås, gula huvudbyggnaden.

Medverkande
Henrik Nätterlund, Hushållningssällskapet
Alexia von Ehrenheim, Hushållningssällskapet
Lena Engström, SLU

Anmälan: Senast 7 mars till hskonsult@hushallningssallskapet.se eller tel. 018-56 04 00.

Kursen är kostnadsfri då den finansieras via Landsbygdsprogrammet. Varje deltagare betalar sin lunch på plats. Lunchen kostar 120 kr. Betalas med swish.