Kurser

Kurs om organiska gödselmedel i grönsaksodling

Varmt välkomna på kurs med fokus på att använda mer naturliga gödselmedel vid grönsaksodling.

Kursen är uppdelad på två tillfällen, en teoridel via webben och en träff ute i fält:
1. Teori: 29 maj, kl. 16-18 via Teams.
Under den här eftermiddagen kommer vi att djupdyka i organiska gödselmedel.

2. Träff i fält – välj mellan två olika platser:
Bossgården den 11 september, kl 16-18.
eller
Angereds gård den 17 september, kl 16-18.

Kursen är kostnadsfri

Program
14:00 Att använda organiska gödselmedel i grönsaksodlingen,
Ida Mackegård, Hushållningssällskapet Västra
14:45 Paus
15:00 Pyralidrester i växtnäringsprodukter – sammanfattning av nylanserat faktablad.
Anna Karin Rosenberg, enheten för Mikrobiell Hortikultur, Institutionen för Biosystem och Teknologi
15:30 Gödselverktyget
Marie Hanson Hushållningssällskapet Västra
16:00 Paus
16:15 Mykorrhiza i grönsaksodlingen,
Siri Caspersen, Forskare vid Biosystem och teknologi, SLU
16:45 Gröngödsling och göra sin egen flytande växtnäring av vallört
Odlarerfarenhet från Knaltens ekologiska grönsaker
17:00 Avslut