Kurs om naturbeteskött, 4 träffar

Plats Strängnäs
Datum och tid 11 november, 9.30–15.30
Arrangör HS Konsult AB

Nöt- och fårköttsproducenter:

Hur gynnar vi biologisk mångfald i naturbetes-marken samtidigt som kött av bra kvalitet produceras? Välkommen att vara med och diskutera!

Program

• Ekonomi samt marknaden att sälja kött på

• Certifiering av naturbeteskött

• Naturbetesmarkernas natur och kulturvärden.

• Ålder och antal månader på betesmark med slaktdjuren

• Att tänka på inför betessläpp

• Utfodring och utvärdering efter betessäsongen

• Gårdsbesök ingår

Träffar 2020

Träff 1 – torsdag 6 februari, 9.30–15.30, Strängnäs
Träff 2 – onsdag 22 april, 9.30–15.30, Sparreholm
Träff 3  – onsdag 23 september, 9.30–15.30, Nyköping
Träff 4  – onsdag 11 november, 9.30–15.30, Strängnäs

Medverkande

Frida Hedin, Hushållningssällskapet

Cattis Eke Göransson, Hushållningssällskapet
Justina Olsson, Hushållningssällskapet
Erika Olsson, Onsberga gård
Representanter från HS Certifiering, Sigill och länsstyrelsen.

Plats träff 1

Hushållningssällskapets lokaler, Sergeantstigen 5, Strängnäs. Övriga träffar äger rum i Sörmland.

Anmälan
Senast 15 januari till 018-56 04 00 eller
hskonsult@hushallningssallskapet.se

Frågor
Justina Olsson, 070 567 40 28,
justina.olsson@hushallningssallskapet.se

Aktiviteten ingår i Landsbygdsprogram för Sverige 2014–2020, som finansieras av EU och Svenska staten. Deltagaren betalar endast för mat. Avbokning senare än 15 dagar före kursstart kan debiteras med full avgift. Max 25 deltagare.