Kurs om Lönsam betesproduktion

Plats Uppsala län
Datum och tid 31 augusti, 10.00-15.00

Lär dig mer om betesmarker och diskutera produktion från bete, med huvudfokus på naturbetesmarker. Naturvårds- och lantbruksdjursrådgivare från Hushållningssällskapet håller i kursen.

Kursen innehåller bland annat

  • Beteslandskapets biologiska mångfald & historia
  • Marknaden för betesproduktionens varor & tjänster
  • Diskussion kring röjning av betesmarker
  • Betesproduktion med nötkreatur och får
  • Miljöersättningar, tvärvillkor m.m.

 

Tid: Kursen består av 4 delar, varav två på sal och två i fält. Datum för kursen: 31 augusti, 14 och 28 september samt 12 oktober 2016. Kursträffarna pågår mellan kl. 10.00 och 15.00.

Plats: Kursen ges i Uppsala län. I mån av plats kan deltagare från andra län erbjudas plats i kursen. Kurslokaler meddelas senare.

Anmälan senast: 22 augusti till HS Konsults växel, 018-56 04 00 eller hskonsult@hushallningssallskapet.se
Vänligen uppge personnummer vid anmälan. Anmälan är bindande. Kursen ställs in vid färre än 10 deltagare. Max antal deltagare är 25.

Avgift: 1 000 kr exkl. moms för hela kursen

Aktiviteten ingår i Landsbygdsprogrammet för Sverige 2014-2019, som finansieras av EU och Länsstyrelsen i Uppsala län
Hjärtligt välkomna!

Frågor besvaras av Frida Hedin på frida.hedin@hushallningssallskapet.se

EU-logga_Investerar i landsbygdsområden   lansstyrelsen uppsala_logotype