Kurs om åtgärder för ökad biologisk mångfald i åkerlandskapet

Plats Flen
Datum och tid 15 juni, 9.30–15.15
Arrangör Hushållningssällskapet

Välkommen på kurs om åtgärder för ökad biologisk mångfald i åkerlandskapet!

Tema: Humlor, solitärbin och honungsbin

Kursinnehåll

  • Under kursen lär vi oss om humlors och solitärbins levnadssätt och vad de behöver i form av föda och boplatser. Vi tittar på lämpliga miljöer och diskuterar hur vi kan bevara och återskapa dessa platser.
  • På förmiddagen hålls ett teoripass om vilda bins biologi och hur vi kan skapa mångfald av blommande växter som bina behöver. Vi går igenom åtgärder för att gynna den vilda floran och växter att odla på åkermark.
  • Under eftermiddagen går vi ut i gårdens närmiljöer och letar upp platser där humlor och solitärbin kan leva och föröka sig. Vi tittar på möjliga åtgärder som kan göras för att öka möjligheter för vilda bin att överleva i landskapet. Vi håvar in pollinerande insekter och lär oss känna igen några vanliga humlor och solitärbin. Du får förslag på litteratur och andra hjälpmedel.

Tid
Torsdag 15 juni 2023, kl. 9:30-15:15

Praktiska detaljer
Förmiddagsfika, kaffe/te, frukt, ingår i kursen. Medtag egen lunchmatsäck! Möjlighet att sitta inne vid sämre väder. Kläder efter väder och rena skor/stövlar.

Medverkande rådgivare från Hushållningssällskapet
Christina Winter, hortonom och insektkunnig rådgivare
Frida Hedin, naturvårdsrådgivare

Anmälan
Senast den 5 juni via https://forms.office.com/e/mCC8j4Krbi

Kontakt
Frida Hedin, 0727-419 414, frida.hedin@hushallningssallskapet.se

Kursen finansieras via Landsbygdsprogrammet inom området Ett Rikt Odlingslandskap av Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Målgrupp för kursen: verksamma på lantbruks- och trädgårdsföretag i Södermanlands län. Verksamma på lantbruks- och trädgårdsföretag i andra län får delta i mån av plats.