Kurs: Öka skördenivån genom rätt insats på rätt plats

Plats Karlstad
Datum och tid 20 februari, 9-12

Många har investerat i nya maskiner med smarta funktioner, men långt ifrån alla använder sedan de möjligheter som tekniken erbjuder. Välkommen till en intressant dag med Henrik Stadig om möjligheter att använda den nya tekniken för precisionsodling.

Precisionsodling innebär att man genom kartmaterial, styrfiler m.m. kan ta hänsyn till variationerna inom olika skiften och på sätt göra rätt insats på rätt ställe för att nå maximal avkastning.

Henrik Stadig är växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet Skaraborg med inriktning mot teknik och precisionsodling. Henrik har lång erfarenhet av den teknik som finns att tillgå inom växtodlingen, hur man kan använda den praktiskt samt vilka ekonomiska vinster man kan räkna med. Henrik är även lantbrukare och driver en växtodlingsgård i Västergötland.

Platsspecifik odling innebär att markens potential utnyttjas optimalt, vilket i sin tur leder till ökad skördepotential, bättre odlingsekonomi och mindre påverkan på miljön!

Tid: 20 februari, kl. 9 – ca kl. 12.

Plats: Hushållningssällskapet, Ventilgatan 5 D i Karlstad

Kostnad: Kostnadsfri. Du betalar fika kontant eller via swish på plats.

Medverkan: Henrik Stadig och Daniel Hedeås, Hushållningssällskapet

Inbjudan som pdf

Anmälan senast tisdag 13 februari:
Via sms eller telefon till Daniel Hedeås 070-829 19 94 eller
Ulrica Broström 070-829 09 26

Träffen finansieras av Landsbygdsprogrammet, via Greppa Näringen.