Kurs Livsmedelshygien

Plats Digitalt
Datum och tid 12 maj, 14-16
Arrangör Hushållningssällskapet Skåne

Dags för uppdatering  i livsmedelshygien?

På denna repetitionsutbildning får du användbara kunskaper och inblick i vad som är viktigt att veta om livsmedelshygien och livsmedelslagstiftningen för att servera säker och god mat. Säker mat är ett gemensamt ansvar för alla som på något sätt hanterar eller serverar mat. Kunskap och motivation är bästa sättet att förebygga matförgiftningar. Kursen följer Livsmedelsverkets kursplan.

Hygienutbildningen riktas främst till kökspersonal i tillagningskök, cafépersonal, personal i mottagningskök med servering och olika mycket tillagning.

På kursen tar vi bl.a. upp

  • Biologiska, kemiska, fysikaliska och allergena faror
  • Livsmedelslagstiftningen
  • Branschriktlinjer
  • Smitta, smittkällor, personlig hygien
  • Kontrollpunkter och rutiner kopplat till egentillsyn

Datum och tid

Kursen genomförs i två delar.
Del 1: den 12 maj, kl. 14-16
Del 2: den 19 maj, kl. 14-16

Plats

Digitalt via Teams. Länk och instruktioner för att ansluta till kursen skickas ut via mejl efter anmälan.

Kostnad

Kostnad 1195 kr exkl. moms per deltagare. Intyg på genomgången kurs ingår.

Kontakt

För mer information kontakta Elisabet Svensson

Anmälan

Anmälan är stängd.