Kurs i vallodling- inriktning ekologisk produktion

Plats Bräkne-Hoby
Datum och tid 29 september, 10-15
Arrangör Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge i samarbete med länsstyrelsen i Blekinge

Välkommen på kurs i vallodling-
med inriktning på ekologisk produktion

Vallen är basen i foderstaten för mjölk- och nötköttsproduktion, både konventionell och ekologisk. Att lyckas
med sin vallodling är nyckeln för en lyckad produktion av nötkött och mjölk.

Vi har bjudit hit Nilla Nilsdotter-Linde och Rolf Spörndly från Sveriges lantbruksuniversitet för att dela med sig av
sina kunskaper inom detta högaktuella område.

Nilla och Rolf sammanställde efter torråret 2018 tänkbara åtgärder för att klara försörjningen av grovfoder vid
torka i en skrift som presenteras vid kursen.
Kursen riktar sig till både ekologiska och konventionella nötkötts- och mjölkproducenter, men ekoproducenter
och de som funderar på omläggning har företräde vid platsbrist.

Med anledning av Corona/Covid-19 gäller följande restriktioner:
• Vi kommer att begränsa deltagarantalet
• Vi håller avstånd till varandra i föreläsningssalen
• Känner man sig sjuk stannar man hemma

Välkomna!

Tid: Onsdag 29 september kl. 10-15. Fika från kl. 9.30
Plats: Folkets Hus, Bräkne-Hoby. Adress: Folketshusvägen, Bräkne-Hoby

Kursen är kostnadsfri och finansieras med EU-medel från Landsbygdsprogrammet via Länsstyrelsen i Blekinge

Anmäl dig senast 24 september till birgitta.jonasson@hushallningssallskapet.se eller sms till 070-602 54 20.
Meddela ev. födoämnesallergier vid anmälan.

Läs hela inbjudan här.