Kurs i småskalig ekologisk grönsaksodling med Ingela Jagne

Plats Distans/Östersund
Datum och tid 24 februari

Kursen omfattar ekologisk grönsaksodling i teori och praktik med fokus på de hantverksmässiga grunderna för att lyckas som ekologisk odlare. Kursen vänder sig till dig som vill odla i lite större skala för egen självförsörjning eller vill arbeta med grönsaksodling och sälja dina produkter vidare till en marknad. Kursen är tänkt att utgå utifrån ett ekologiskt helhetsperspektiv och belysa på vilket sätt lokal och småskalig livsmedelsproduktion kan bidra till ett mer hållbart samhälle.

Kursens teoretiska delar utförs till stor del på distans och teorin behandlar både odlingskunskap, humanekologi, permakultur, ekonomi och regler för ekologisk odling.

Sex gemensamma träffar är inplanerade för praktiska moment. Platsen för praktiska moment är en liten gård strax utanför Östersund som heter Emmagården men det genomförs även studiebesök på andra grönsaksodlingar i närheten.

Kursen är öppen för alla men Hushållningssällskapets medlemmar får rabatt. Det är möjlighet att delta även om du inte bor i Jämtland.

Ingela som är kursledare är utbildad hortonom. Under 90-talet arbetade hon på Göteborgs Botaniska Trädgård. Hon har utbildat fritidsodlare i snart 30 år och även varit lärare på ett flertal trädgårdsskolor.

Kursinnehåll

  • Grundläggande odlingsteori
  • Trädgårdsplanering
  • Olika jordar, växtnäring
  • Förkultivering, sådd- och plantering
  • Ogräshantering, växtskydd
  • Skörd, lagring och förädling av olika produkter
  • Ekonomi och småföretagande, försäljning

Kursen börjar med en första träff 24 februari och slutar 29 oktober.

Pris: 9 000 kr

Välkommen med din anmälan till: ingela@jagne.se