Kurs i likviditetsplanering och budgetering

Plats Norrbyängar Eksjö
Datum och tid 30 november, kl 12,30-15,30

Välkommen på vår kurs i likviditetsplanering och budgetering. Likviditeten är ett återkommande problem för de flesta lantbrukare.

Målet med utbildningen är att du som lantbrukare bättre ska kunna hantera likviditets svängningar samt förändringar, bättre kunna utveckla företaget, samt att använda budgetering som ett underlag för beslutsfattande. Deltagarna kommer också att få pröva att göra en egen likviditetsbudget för kommande år.

Plats och tid

Kursen består av två kurstillfällen och hålls på Norrbyängar utanför Eksjö/Vetlanda.

Eksjö/Vetlanda, Norrbyängar

Träff 1: tis 30 november, 12,30–15,30

Träff 2: tis 7 december, 12,30 – 15,30

Kursledare

Ekonomirådgivare Hushållningssällskapet Jönköping

Filippa Isaksson                Måren Borell                   Filip Brånstrand

 

Anmälan
Till Norrbyängar, Senast den 24 november till filippa.isaksson@hushallningssallskapet.se, 073-030 10 52

Begränsat antal platser. Vi håller avstånd och tillämpar försiktighetsåtgärder pga. Covid 19.

Pris                                             

Kursen kostar 500 kr exkl. moms. I avgiften ingår fika. Kursen är delfinansierad av europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.