Kurs i likviditetsplanering och budgetering

Plats Vallerstads Gård Värnamo
Datum och tid 17 november, kl 12,30-15,30

Välkommen på vår kurs i likviditetsplanering och budgetering. Likviditeten är ett återkommande problem för de flesta lantbrukare. Målet med utbildningen är att du som lantbrukare bättre ska kunna hantera likviditets svängningar samt förändringar, bättre kunna utveckla företaget, samt att använda budgetering som ett underlag för beslutsfattande.

Deltagarna kommer också att få pröva att göra en egen likviditetsbudget för kommande år.

Plats och tid

Kursen består av två kurstillfällen och hålls på Vallerstads Gård  i Värnamo.

 Värnamo, Vallerstads Gård

Träff 1: ons 17 november, 12:30 – 15,30

Träff 2: ons 24 november, 12,30 – 15,30

Kursledare

Ekonomirådgivare Hushållningssällskapet Jönköping

Filippa Isaksson                Måren Borell                   Filip Brånstrand
Anmälan
Senast den 12 november till filippa.isaksson@hushallningssallskapet.se, 073-030 10 52

Begränsat antal platser. Vi håller avstånd och tillämpar försiktighetsåtgärder pga. Covid 19.

Pris                                               

Kursen kostar 500 kr exkl. moms. I avgiften ingår fika. Kursen är delfinansierad av europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.