Kurs i ekologisk vallodling till foder

Plats Vreta Kluster
Datum och tid 11 december, 9.30 - 15.30
Arrangör Hushållningssällskapet Östergötland

Välkommen till en fördjupande kurs om vallodling! Kursen utgår från ett helhetsperspektiv och innehåller delar från såväl odling som utfodring. Kursen passar dig som vill jobba aktivt för att få ett bra vallfoder oavsett djurslag och produktion.

När: Tisdagen 11 december kl. 09.30-ca 15.30

Var: Loftet, Vreta Kluster

Anmälan:  Senast 6 december till info.e@hushallningssallskapet.se eller på telefon 013- 3553 00

Kursen är kostnadsfri och bekostas av EU och Svenska Staten, men du betalar för lunch och fika.

Medverkande är Madeleine Wiström och Per Ståhl, Hushållningssällskapet och Charlotte Åkerlind, Råby Konsult.

För mer information kontakta Madeleine Wiström på 0708-29 08 27.

Innehåll

Vi tar upp bl.a. vallfröblandningar, etablering, gödsling, ogräs och kvalitet i vallfodret. Utöver Hushållningssällskapets växtodlingsrådgivare har vi bjudit in husdjurrådgivare Charlotte Åkerlind. Hon ser sig själv som helhetsrådgivare inom lantbruk och kommer bl.a. att bidra med sina erfarenheter från utlandet gällande analyser av grovfoder. Förutom att erbjuda intressanta föredrag vill vi att kursen också ske ge er deltagare möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra. Det kommer därför att bli inslag med diskussionspunkter under dagen.

Ta gärna med dig dina egna grovfoderanalyser och vallfröblandningar till kursen.

Preliminärt program

  • Vallarter lämpade för ekologisk odling
  • Etablering
  • Gödslingsstrategier
  • Klöverröta
  • Vikten av att analysera sitt grovfoder
  • Ogräs

Välkommen!