Kurs i ekologisk odling av växthustomat

Plats Vreta Kloster
Datum och tid 28 maj
Arrangör Hushållningssällskapet Östergötland

 

Hushållningssällskapet Östergötland bjuder in till en fyradagarskurs i ekologisk odling av växthustomat. Kursen, som kommer att genomföras under 2019, vänder sig till Dig som är lantbruks- eller trädgårdsföretagare och vill bedriva yrkesmässig ekologisk produktion av växthustomater. De fyra kursdagarna kommer att spridas över året och ta upp aktuella delar i odlingen. Kursen hålls på Vreta Kluster, i Tranås och hos odlare i närheten.

När? Fyra dagar under 2019, med start tisdagen 28 maj 2019
Var? Kl 10-13.15 vid Vreta Kluster och kl 13.30-16 vid Drivbänk Trädgård (ligger bredvid Vreta Kluster)

Pris: Kursen finansieras av länsstyrelsen och är kostnadsfri. Anmälningsavgift 800 kr tas ut för bekostnad av frukost/lunch/fika.

Anmälan till: info.e@hushallningssallskapet.se eller tel. 013-35 53 00

Frågor om kursen: Marie Hansson, tel. 0521 – 72 55 25, marie.hanson@hushallningssallskapet.se

Eftersom vi ska dra upp plantor att ympa på till kursdag 1, behöver vi ha din anmälan senast tisdag 16/5

Kursinnehåll, planering:

28 maj, Vreta Kluster

 • Introduktion och presentation
 • Tomatodlingens grunder
 • Jordanalyser, växtnäringsbehov och gödslingsstrategier
 • Ympning, teori
 • Praktik med ympning hos Drivbänk Trädgård
2 juli, Tranås

 • Tillväxtsyrning i tomatodling
 • Odlingssystem
 • Bekämpning av skadegörare/identifiering av sjukdomar och brister
 • Studiebesök och provsmakning på Älmås gård
3 september, Vreta Kluster

 • Plantskötsel
 • Bevattning
 • Bekämpning av skadegörare/identifiering av sjukdomar och brister
 • Studiebesök och provsmakning på Assarsson Trädgård AB
 19 november, Vreta Kluster

 • Försäljning
 • Ekonomi,
 • Certifiering, HS Certifiering
 • Skörd, kvalitet och lagring
 • Fröinköp, sortval och plantuppdragning inför nästa år
 • Kurssammanfattning och genomgång av frågor av frågor

Välkommen!