Kurs i certifiering och hänsyn i skogen

Plats Gamlebygymnasiet, Gamleby
Datum och tid 13 april, 9-15
Arrangör Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge

En utbildning för skogsägare:

Förmiddagen genomför vi inomhus med teori och diskussion samt övningar kring avverkning, naturhänsyn, hänsyn till sociala värden och kulturlämningar, även planering samt lagar/regler.
Efter lunch genomför vi en exkursion i fält och förevisar vilken hänsyn som krävs på certifierad mark. Vi använder oss av samma instruktioner (Målbilder) som skogsentreprenörer har vid deras SYN- kurser.

PROGRAM
Förmiddag: Praktisk naturvårdshänsyn vid avverkning,Teori kring lagar, regler och vad som vi behöver veta i den nya certifieringen PEFC och FSC
LUNCH
Eftermiddag: Praktiska övningar i fält, skötsel av hänsynskrävande biotoper, kulturlämningar, kantzoner, hänsyn vid vatten m.m.

Ansvarig Skogsrådgivare Simon Halling Ekmåne

 

Kursdagen kostar 1995 kr. Lunch och fika ingår.

Anmälan till Simon Halling Ekmåne E-post: simon.halling@hushallningssallskapet.se Telefon:0768-79 15 18

Läs hela inbjudan här