Kurs i biodling

Plats Hedesunda
Datum och tid 1 april, Start i april

Till medlemmar i Hedesunda, Österfärnebo och Gävle-Valbo Hushållningssällskap

Kurs i biodling

Vi vill starta en kurs i biodling. Är du intresserad av att lära dig om bin och deras levnad?

Kursen kommer att anordnas i Hedesunda med start i april månad.

För mer information, ring:
Kjell Holmgren, tel. 070-556 93 92 eller Gunnar Persson, tel. 070-977 03 87

Hjärtligt välkomna!
önskar styrelsen i Hedesunda/Österfärnebo biodlarförening
i samarbete med Hedesunda Hushållningssällskap