Kurs i att odla gurka och andra grönsaker i växthus

Datum och tid 19 april
Arrangör HS Konsult AB i samarbete med Länsstyrelsen Stockholm

Välkommen till en kurs om ekologisk odling av gurka, chili med mera i växthus. Kursen består av en sammanhängande serie träffar med såväl teori som praktik ute på gårdar. 

Den här kursen riktar sig till yrkesverksamma odlare med ingen eller några års erfarenhet av växthusodling. Kursen arrangeras på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län och finansieras via Landsbygdsprogrammet.

Träffarna kommer att vara i eller i närheten av Stockholms län och vi kommer att prioritera deltagare från Stockholms län. Andra är varmt välkomna i mån av plats. 

Medverkande föreläsare
Ylva Andersson, Marie Hanson och Elisabeth Ögren.

Kursavgift
900:– plus moms. 

Anmälan
Senast 12 april till https://forms.office.com/r/ETSwubgK5z

Kontaktperson
Ylva Andersson, 073-336 76 69
ylva.andersson@hushallningssallskapet.se