Kurs för potatisodlare med fokus på växtnäring

Plats Örebro
Datum och tid 16 mars, 9.30-14.00

Kursen berör frågor som är aktuella både för ekologisk och konventionell odling.

Tid och plats: Torsdag 16 mars kl 9.30-14.00. Hörsalen ovanför Lunchgården, Skvadronvägen 11 Örebro.

Kostnad: Lunch betalas av deltagarna på plats. Kursen är kostnadsfri. Potatisodlarföreningen bjuder på fika.

Program

9,30 Fika

10.00 Att styra och utvärdera växtnäringstillgång med hjälp av analyser. Åsa och Ingemar

·         Olika typer av analyser

·         Riktvärden och tolkning

·         Diskussion kring blad och knölanalyser gjorda i Närke och andra områden.

Redovisning av nya danska fosforförsök med placering i sättfåra.  Åsa

11.50-12.40 Lunch

Olika gödselmedel och erfarenheter av nya kaliumgödselmedlet Polysulfat. Åsa och Ingemar

Aktuellt växtskydd inför säsongen, direkta och förebyggande åtgärder Åsa

14.00 Avslut

 

Medverkande:

Åsa Rölin, potatisrådgivare, Hushållningssällskapet Skaraborg,

Ingemar Gruvaeus, Agronom jobbar med Rådgivning, försöksverksamhet, utveckling av produkter och gödslingskoncept på Yara Nordic.

 

Arrangör: Länsstyrelsen, Lantbruksenheten i Örebro län

i samarbete med Hushållningssällskapet och Örebro läns Potatisodlarförening

 

Kursen är kostnadsfri och  finansieras av Sverige och EU via det svenska miljöprogrammet för jordbruket.