Kurser

Kurs för jordgubbsodlare

Välkommen till en kurs för jordgubbsodlare – strategier för att hantera extremväder och framtida förhållanden.

Satsningen Ökad konkurrenskraft i trädgårdsnäringen vid extremt väder, i samarbete med Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge, bjuder in till en kurs i två delar. Den riktar sig till jordgubbsodlare som vill framtidssäkra sin bärodling mot extremväder. Förutom föreläsningar kommer aktiviteter genomföras som möjliggör ett givande erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

Kostnad: 500 kr (ex. moms) per deltagare.
Finansiär: Ökad konkurrenskraft i trädgårdsnäringen vid extremväder.
Datum: 21 augusti och 26 september 2024.
Plats: Torslunda Försöksstation | Adress: Skogsby 106B, 386 92 Färjestaden.

Målgrupp
Yrkesodlare inom trädgård, inkl. nystartade yrkesodlare och rådgivare inom trädgård.

Kontakt vid frågor om kursen
Emma Persson, Hushållningssällskapet
072-381 53 70 (mån – ons) | emma.persson@hushallningssallskapet.se

Anmälan
Anmäl dig till kursen via vårt anmälningsformulär här.
Sista anmälningsdag är den 18 augusti 2024.

Kursdel 1: 21 augusti 2024

Demovisning – bevattningsförsök i jordgubbsodling

09.00-10.30
Magdalena Åkesson, hortoansvarig Torslunda Försöksstation, berättar om bevattningsförsöken som genomförts under 2024 i jordgubbarna. *Denna del tillhör inte kursen, men vi rekommenderar att du börjar dagen med att delta på denna kostnadsfria visning.

Kursdag 1 – hantera extremväder, investering i bärodling

10.00-10.30
Förmiddagsfika och presentation av deltagarna. Introduktion Pernilla Sjögren, miljörådgivare, Vad har vi att vänta oss gällande extremväder?

10.30-11.30
Magnus Andersson från SW Horto berättar om hur man kan hushålla med vatten och gödning genom att använda enkla eller komplicerade bevattningssystem för både friland, tunnelodling och växthus samt hur man skydda grödan bäst vid extremväder.

11.30-12.00
Erfarenhetsutbyte kring bevattningssystem och skydd mot extremväder.

12.00-13.00
Lunch från Arontorps Kroppkakor.

13.00-13.30
Pernilla Sjögren och Emma Persson, Hushållningssällskapet, berättar om relevanta investeringsstöd för bärodling inkl. att ersätta dieseldrift med eldrift via klimatklivet.

13.30-14.00
Deltagarna får i grupp räkna på olika investeringar.

14.00-14.30
Eftermiddagsfika.

14.30-15.30
Emma Persson, Hushållningssällskapet, berättar när tillstånd behövs för uttag av ytvatten och grundvatten för bevattning.

15.30-16.00
Avslutande frågestund och erfarenhetsutbyte gällande vattentillstånd. Förberedelse inför kursdel 2.

16.00
Det bjuds på grillat. Kursdeltagarna får en möjlighet att träffa förädlingsföretag för jordgubbar i samband med grillningen.

Kursdel 2: 26 september 2024

Demovisning – bevattningsförsök i jordgubbsodling

11.00-12.00
Magdalena Åkesson, hortoansvarig Torslunda Försöksstation, berättar om bevattningsförsöken som genomförts under 2024 i jordgubbarna. *Denna del tillhör inte kursen, men vi rekommenderar att du börjar dagen med att delta på denna kostnadsfria visning.

Kursdag 2 – produktionskalkyler och arbetskraft

12.00-13.00
Lunch från Arontorps Kroppkakor.

13.00-14.00
Produktionskalkyler för jordgubbar och investeringskalkyler för investeringar i bärodling, för att skydda bär mot extremväder. Pernilla Sjögren, Hushållningssällskapet.

14.00-15.00
IP Arbetsmiljö, arbetstillstånd för utländsk arbetskraft och diskussion kring lönesättning för arbetskraft. Birgitta Jonasson, Hushållningssällskapet.

15.00-15.30
Frågor kring IP Arbetsmiljö, arbetstillstånd och lön.

15.30-16.00
Kursutvärdering.