Kurs för fårägare: Så säkrar du tackpengen i din SAM-ansökan

Plats Lövånger
Datum och tid 7 april, 18.00

Med Maria Lundbäck, växtodlingsrådgivare och Helene Skogqvist, rådgivare till fårägare. Torsdag den 7 april kl. 18.00 i Lövångers kyrkstad.

2016 kan du som är fårägare söka ersättning för extra djuromsorg i din SAM ansökan. Det är flera krav som du behöver klara av för att ha rätt till ersättningen. Ersättningen gäller för ett år och baseras på hur många djur du har som är satta i avel eller blir minst ett år från och med det datum du skickar in din SAM-ansökan och två månader framåt. Ersättningen är 2000 kronor per djurenhet (DE). Du måste söka för minst en djurenhet. 1 DE motsvarar 6,67 får, omvänt motsvarar ett får 0,15 DE. Ersättningen för ett får blir alltså 300 kronor per får och år. Om du missar att uppfylla alla villkoren så minskar ersättningen. Mindre än 1000 kronor betalas inte ut. Du söker ersättningen för alla tackor och baggar som blir minst ett år under hållandeperioden eller är satta i avel.

Observera att du måste ha minst en tacka 1 januari, för att kunna söka ersättningen. Det här är en ny djurvälfärdsersättning och syftet med ersättningen är att förstärka arbetet med god djurhälsa inom fårproduktion.

På kursen går vi igenom vad som gäller för att ansöka om ”tackpengen”.
Vi tar upp exempel på hur en produktionsplan kan se ut, foderplan, foderstater och utfodring.
Du ska ha en produktionsplan som hjälper dig att planera och utföra åtgärder i rätt tid.
Produktionsplanen ska innehålla beskrivning av rutiner och tidpunkter då åtgärderna utförs.

Avgift
500 kr inkl. kaffe och smörgås, faktureras via Hushållningssällskapet, priset är exkl. moms.

Anmälan och frågor
Anmäl dig senast den 1 april till Helene Skogqvist, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
tel. 0923-121 86, 070-343 42 54 eller e-post: helene.skogqvist@hushallningssallskapet.se, vid anmälan ange ev. specialkost.