Kurs/Fältvandring – Integrerat växtskydd med prognos- och varning i spannmål

Plats Sölvesborg
Datum och tid 29 maj, 14.30-17.30
Arrangör Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge

Vilka svampsjukdomar och insekter är vanligast i år? Behöver du göra någon behandling? Vilka preparat är mest effektiva?

Varje år anläggs noll-rutor för kemisk bekämpning av insekter och svampsjukdomar. Vi kommer att titta på de prognosrutor som finns i närheten och diskutera de olika grödornas status gällande ogräs, svamp och insekter.

Linda af Geijersstam från Växtskyddscentralen i Kalmar och våra rådgivare från Hushållningssällskapet berättar om läget i fält!

Sölvesborg – 29 maj kl. 14.30-17.30:
Samling hos Anders Ingemansson, Ysanevägen 30.

Välkomna! Vi bjuder på kaffe!

Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Blekinge.