Kurs: Byggnader, livsmedelslagstiftning och konsumentskydd

Plats Sävargården
Datum och tid 20 april, 10.00-16.00

Kursen anordnas inom ramen för projektet Diversifiering och utveckling av gårdsbutiker och förädling med gården som bas. Torsdag den 20 april på Sävargården.

PROGRAM

10.00 Regional livsmedelsstrategi för Västerbotten
Lena Friborg Region Västerbotten.

10.30 Möjligheter och fallgropar när du bygger om eller bygger nytt. Bygg- och teknikfrågor, systemlösningar, byggnads- material och bygglov
Robert Åkermo Oviken ost, agronom och lantbruksarkitekt.

12.30 Lunch

13.30 Anmälan och registrering, tillverkning, egenkontroll, märkning, producentansvar för förpackning och förvaring, livsmedelslagstiftning
Per Nilsson Livsmedelskonsult, Profox

14.30 Kaffe

15.00 Forts. Per Nilsson

15.30 Sammanfattning, reflektioner och frågor med Per och Robert

16.00 Beräknat avslut

Deltagaravgift
500 kr exkl. moms. Anmäl dig senast 10 april till Helene Skogqvist tel. 0923-121 86 eller 070-343 42 54, e-post: helene.skogqvist@hushallningssallskapet.se
Uppge eventuell specialkost vid anmälan.