Kurs: Byggnader för får

Plats Hörby
Datum och tid 27 februari, 10.00-15.30
Arrangör HIR Skåne

Kursen behandlar olika inhysningssystem, uppfödningsmodeller och utfodringsstrategier till  får. Planlösningar på olika stallar visas och diskuteras utifrån produktions-, djurhälso- och miljöperspektiv. Under dagen diskuterar vi;

 

  • Planering av fårstallar, inhysningssystem, inredning
  • Djurmiljö, smittskydd
  • Stallmiljö, ventilation
  • Uppfödningsmodeller
  • Utfodring och vattning
  • Logistik kring stallet
  • Miljö- och klimatpåverkan

Fullständigt program

 

När: Torsdagen den 27 februari. Tid kl 09.00- ca 15:30

Plats (fm): Skåne Semins lokaler, Råby 2003, Hörby

Gårdsbesök (em): Joakim Frank, Oderup, Hörby. Har ca 300 tackor på ströbädd och körbart foderbord.

 

Kostnad för lunch och fika utgår med ca 250kr / person.

 

Skåne Anmälan - Bygga för mjölkkor 17 nov 2020

Anmäl dig senast den 10 november genom att fylla i dina uppgifter nedan. Klicka på Skicka för att slutföra din anmälan.
  • ÅÅMMDD-XXXX
    Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer och kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är att kunna skicka uppdateringar och information om kursen, men lämnas även vidare till Länsstyrelsen och Jordbruksverket vid redovisning av aktiviteten. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta hirskane@hushallningssallskapet.se

 

 

 

Har du frågor, kontakta:

Ingela Löfquist

070-894 53 51

ingela.löfquist@hushallningssallskapet.se

 

Välkommen!

 

 

                                             

 

Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne.