Kurs: Byggnader för får

Plats Hörby
Datum och tid 27 februari, 10.00-15.30
Arrangör HIR Skåne

Kursen behandlar olika inhysningssystem, uppfödningsmodeller och utfodringsstrategier till  får. Planlösningar på olika stallar visas och diskuteras utifrån produktions-, djurhälso- och miljöperspektiv. Under dagen diskuterar vi;

 

  • Planering av fårstallar, inhysningssystem, inredning
  • Djurmiljö, smittskydd
  • Stallmiljö, ventilation
  • Uppfödningsmodeller
  • Utfodring och vattning
  • Logistik kring stallet
  • Miljö- och klimatpåverkan

Fullständigt program

 

När: Torsdagen den 27 februari. Tid kl 09.00- ca 15:30

Plats (fm): Skåne Semins lokaler, Råby 2003, Hörby

Gårdsbesök (em): Joakim Frank, Oderup, Hörby. Har ca 300 tackor på ströbädd och körbart foderbord.

 

Kostnad för lunch och fika utgår med ca 250kr / person.

 

 

 

 

Har du frågor, kontakta:

Ingela Löfquist

070-894 53 51

ingela.löfquist@hushallningssallskapet.se

 

Välkommen!

 

 

                                             

 

Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne.