Kurs: Affärsutveckling, ekonomi och marknad

Plats Skellefteå
Datum och tid 16 mars, 10.00-15.00

För dig som bor i Västerbotten och driver eller har planer på att starta en gårdsbutik eller gårdsbaserad förädling av livsmedel. Detta är första träffen inom ramen för projektet "Diversifiering och utveckling av gårdsbutiker och förädling med gården som bas". Målet är att deltagarna efter kursens slut har underlag för beslut om hur de går vidare med utveckling av sin verksamhet. Kompetensutveckling genomförs med 6 träffar under 2017 samt en studieresa.

Datum och plats: Torsdag den 16 mars, Stiftsgården Skellefteå

PROGRAM

09.30 Kaffe

10.00 Nära Mat, Norrbottens Livsmedelsstrategi, Nationella Livsmedelsstrategin!
Jenny Bucht samordnare för Nära Mat i Norrbotten. Den regionala livsmedelsstrategin för Västerbotten presenteras av representant från Länsstyrelsen i Västerbotten.

11.00 Marknader, trender och kundsegment hur definierar vi dessa
Kristina Wikström, Hushållningssällskapet

12.00 Lunch

13.00 Strategi för prissättning och marknadsföring för mig som själv vill sätta priset och sälja min produkt. Vi hjälper dig att göra en egen marknadsplan!
Federico Cuellar, Hushållningssällskapet

14.00 Så gjorde vi!
Småskaliga livsmedelsproducenter berättar om sin verksamhet.

14.30 Kaffe och avslut!

 

Deltagaravgift 500 kr exkl. moms

Anmäl dig senast 3 mars till Helene Skogqvist tel. 0923-121 86 eller 070-343 42 54, e-post: helene.skogqvist@hushallningssallskapet.se
Uppge eventuell specialkost vid anmälan.

Läs mer på projektsidan.