Träffar

Kunskapsträff om skogsbete i Ölme

Välkommen till en träff där vi rör oss i gränslandet mellan jord och skog. Betande djur skapar en småskalig dynamik i skogslandskapet genom sitt trampande, sitt betande och sin spillning. Den biologiska mångfalden gynnas samtidigt som träden kan fortsätta producera virke och andra nyttigheter. Vi besöker ett skogsbete och en mark där omställning pågår och vi får ta del av markägarnas erfarenheter.

Tid och plats: Ölme, Fredagen den 4 oktober, klockan 13-17.
Medverkande: Torbjörn Larsson, Marie Larsson, Anna Hultgren och Susanne Johansson från Hushållningssällskapet.

Träffen är kostnadsfri.

 

Kunskapsträffen genomförs som en del av projektet Kunskap för framtidens skogar . Projektet tar avstamp i Gradvis skog, ett projekt med skogsbruk i ett förändrat klimat i fokus. Kunskap för framtidens skogar handlar om att skogsägare ska skaffa sig en grundläggande kompetens för att utveckla sin skog för framtiden. Vi fördjupar oss i tre olika inriktningar; En viltstam i balans, att öka den biologiska mångfalden i skogen och att förebygga effekterna av klimatförändringar.