Träffar

Kunskapsträff om Hyggesfritt skogsbruk

Träffen syftar till att erbjuda insikter om olika alternativ att bedriva hyggesfritt skogsbruk som främjar hållbarhet. Målet är att ge en överblick kring allmänna förutsättningar som behövs för att kunna bedriva hyggesfritt skogsbruk och visa på några exempel där markägaren planerar att långsiktigt ställa om vissa bestånd/områden till hyggesfritt.

Tid och plats: Källefall, Tidaholm, torsdagen den 10 oktober 13-17.
Medverkande: Sophie Casetou-Gustafson och Susanne Johansson från Hushållningssällskapet.

Träffen är kostnadsfri.

 

Träffen genomförs som en del av projektet Kunskap för framtidens skogar . Projektet tar avstamp i Gradvis skog, ett projekt med skogsbruk i ett förändrat klimat i fokus. Kunskap för framtidens skogar handlar om att skogsägare ska skaffa sig en grundläggande kompetens för att utveckla sin skog för framtiden. Vi fördjupar oss i tre olika inriktningar; En viltstam i balans, att öka den biologiska mångfalden i skogen och att förebygga effekterna av klimatförändringar.