Kunskapsdag om naturbeteskött

Plats Almunge
Datum och tid 6 oktober, 10.00–16.00
Arrangör HS Konsult AB i samarbete med Länsstyrelsen Uppsala län

Välkommen på en inspirerande kunskapsdag om betesbaserad produktion på naturbetesmarker

Dagen riktar sig till dig som vill få ökad kunskap om arbetssätt och insatser som stärker såväl lantbruksföretagen som den biologiska mångfalden i våra biologiskt och kulturhistoriskt värdefulla betesmarker.  

Tid
Torsdag den 6 oktober klockan 10.00–16.00, 2022.

Plats
Hagby gård, Almunge

Medverkande
Anna Douhan Sundahl, naturvårdsrådgivare
AnnaKarin Landin, matkonsult
Marlene Lindenthal, lantbruksdjursrådgivare
Jozef och Jeanette, Hagby Gård

Förtäring
Mat och kaffe  till självkostnadspris. Skriv i anmälan om du önskar specialkost.

Kontakt
Marlene Lindenthal, 072-092 16 28

Anmälan
Senast den 30 september via https://bit.ly/3RPy14f

Program
10.00 Välkomna!
Förmiddagskaffe, presentation av dagen

10.30 Jozef och Jeanette, Hagby Gård
Berättar om verksamheten

11.30 Köttkvalitét

12.00 Lunch

13.00 Köttlådor och REKO

13.45 Betesstrategier
Betesplanering
Betesbaserade foderstater och tillväxt på bete
Parasiter
 

14.30 Eftermiddagskaffe
Certifierat naturbeteskött 

14.45 Värde i naturbetesmarker

Betesplanera för mångfald och ökad återhämtning 

15.15 Rundvandring i betesmark 

15.45 Avslut och summering

Aktiviteten bekostas av Landsbygdsprogrammet som finansieras av EU och staten via Länsstyrelsen i Uppsala län.