Köttföretagardag för nötköttsproducenter

Plats Glanshammar
Datum och tid 9 november, 13.00-16.30

Välkommen till köttföretagardagen i Örebro där vi kommer prata om byggnationer, marknad och utfodringsstrategier. Frågor som vi kommer beröra är bland annat: Vad krävs för att få en lönsam produktion, hur ser marknaden ut och hur ska den optimala utfodringen se ut? Du kommer få lyssna på inspirerande föreläsningar och få möjligheten att ställa frågor till personer som kan nötköttsproduktion. Enklare grillmat serveras.

Under dagen medverkar:
Hushållningssällskapet: Karin Andersson, Emelie Andersson och Mia Lindkvist
KRAV: Jörgen Uggla
HKScan: Hans Larsson & Robert Nilsson

Tid: 9/11 kl 13:00

Plats: Nils Eld, Sjågesta 609, 705 96 Glanshammar

Anmälan senast: Anmälan senast 3/11 på www.hkscanagri.se, välj Anmälan leverantörsmöte i högerspalten på första sidan. Anmälan är bindande.

Kostnad: Träffen är kostnadsfri.

Frågor besvaras av: Karin Andersson, HS Konsult, 0733-36 76 69 eller karin.k.andersson@hushallningssallskapet.se

 

Program:

13:00 Gårdsbesök hos Nils Eld med diskussion kring byggnationer.

15:00 Information i Glanshammars bygdegård. Information kring marknadsläget och grovfoderstrategier.

ca 16:30 Slut

Tänk på smittskyddet- kom i rena kläder och skor, vi tillhandahåller skoskydd.

Nils Elds verksamhet är KRAV-certifierad. Han är en producent som byggt kostnadseffektivt för att ökad dikobesättningen. Målet är cirka 150 dikor. Han har samarbetsavtal med slutuppfödare för kalvarna. Satsar på tidig kalvning och åkermarksbete.

 

Hjärtligt välkomna!

Dagen arrangeras av:

Hushållningssällskapet, KRAV och HKScan Agri