Konferens på Höga Kusten för grisföretagare i Norrland

Plats Höga Kusten
Datum och tid 24 februari, 12.00

Nu tar vi upp traditionen som Martin Norqvist och Per Beskow startade med träffar på Höga Kusten. Denna gång ligger fokus på foder från odling till utfodring och uppföljning. Passa på att lyssna på intressanta föredrag och träffa andra grisföretagare.

Tid plats: Onsdagen den 24 februari kl.12 –Torsdagen den 25 februari kl.13, Hotell Höga Kusten ((2,5 mil norr om Härnösand längs E4:an)

Spannmålslyftet – Anders Segebo, VD Hushållningssällskapet Västernorrland.
Det finns flera skäl till att spannmålsodlingen i Norrland har potential att öka. Ander Segebo presenterar satsningen Spannmålslyftet som kommer att erbjuda aktiviteter och erfarenhetsutbyte i mindre lokala odlingsgrupper.

Spannmålsodling i Norrland, framgångsfaktorer – Örjan Sjöström, Lantmännen
Örjan Sjöström delar med sig av sina erfarenheter av vilka faktorerna som gör det möjligt att lyckas med spannmålsodling i Norrland.

Utfodring av suggor för jämnare hull och utnyttja potentialen i de nya avelsmaterialet på slaktsvin – Anders Andersson och Zeljko Susic, Vilomix
Nyckelfaktorer för att lyckas med utfodringen av suggor och slaktsvin för hög och lönsam produktion. Passa på att ställa frågor och hör vad de andra grisföretagarna har för erfarenheter kring utfodring.

Foderuppföljning, ekonomi och hälsa – Anna Molander, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten och Maria Lindberg, Gård&djurhälsan
Fördelarna med att följa upp utfodringen i PigWin/WinPig. Genom att följa upp resultatet kan man se om utfodringen är optimal och få indikationer på hälsoläget i besättningen.

 

Avgift: 2000 kr inkl. mat och logi, tillägg 350 kr för enkelrum. Faktureras via Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten. Alla priser är exkl. moms.

Anmälan senast fredagen den 29 januari till Anna Molander 090-178825, 070-188 48 25 anna.molander@hushallningssallskapet.se

Ange önskemål om enkelrum och eventuell specialkost vid anmälan.