Konferens Hållbar samhällsplanering

Plats Skara
Datum och tid 1 oktober, 09-15:30
Arrangör Hushållningssällskapet Skaraborg, Strukturbild Skaraborg och Europa Direkt

Välkommen till konferensen Hållbar samhällsplanering – perspektiv på stad och land. Strukturbild Skaraborg tillsammans med Europa Direkt och Hushållningssällskapet bjuder in till konferens om hållbar samhällsplanering. Den riktar sig till dig som är politiker eller tjänsteman och som är engagerad i den fortsatta utvecklingen av våra kommuner.

Konferensen äger rum i stora aulan på SLU i Skara, Malmgatan 10.

TID: Kaffe från klockan 8:30 och dagen avslutas 15:30.

MODERATOR: Magnus Fredricson, Skaraborgs Kommunalförbund.

Se presentationerna

ERIK WESTHOLM, professor på Institutionen för Stad och Land, SLU.
“Tunga trender i landsbygdens omvandling”

LINA ISAKS, forskare vid KTH
“Hur ekosystemtjänster kan värderas och vara en resurs för lokal utveckling”

MAGNUS LJUNG, forskare vid SLU i Skara.
“Stad och land och deras samspel i en hållbar utveckling”

SABINA HUALPA BLOMGREN, Europa Direkt.
“Vad gör EU för att utveckla landsbygden”

CHARLOTTE BACKMAN, Hushållningssällskapet.
“Hushållningssällskapet utvecklar Skaraborg!”

YLVA JONSSON, LENA NORRSTRÖM, studenter vid SLU.
“Hur arbetar Skaraborgs kommuner med landsbygds-
utveckling? Kort presentation av en intervjuundersökning gjord våren 2015”