Kompetenslyftet: Dikning i praktiken – grunden i att odla med jämn och hög skörd

Plats Digitalt (Zoom)
Datum och tid 21 april, 10-12

Med framtida klimatförändringar räknar man med 30 procent mer nederbörd. Täckdikning kan vara skillnaden på att kunna odla marken eller inte. Samtidigt minskar täckdikning utlakningen av näringsämnen. Lär dig mer på denna digitala träff med Kompetenslyftet!

Medverkar gör:
Line Strand, växtodlingsrådgivare med specialkompetens inom växtnäring på Hushållningssällskapet
Jon Wessling, sakkunnig på vattenfrågor och dränering på Hushållningssällskapet

Program
• Dräneringens roll i ett förändrat klimat
• Maskinval, filter, kostnader
• Nya försök med täckdikning
• Underhåll och känsliga delar i ett dräneringssystem
• Nytt stöd för täckdikning

Praktiskt
Träffen sker via det digitala mötesverktyget Zoom, möteslänk skickas ut efter anmälan

Anmälan
Det är gratis att delta på träffen men anmälan krävs. Du anmäler dig genom att maila till beatrice.ramnero@pitea.se

Kompetenslyftet  är en utbildningsserie med fokus kompetenshöjning och erfarenhetsutbyte inom ramen för Öjeby Lantbruksmässa riktat mot dig som lantbruksföretagare som vill nå en ökad kvalitet och lönsamhet i din produktion