Kurser

Kompetensdag om sjömat

Arbetar du som hem- konsumentkunskapslärare, kostchef, enhetschef, köksmästare inom förskola/skola och vill veta mer om dessa fantastiska råvaror erbjuder vi på Hushållningssällskapet Västra och Sjömatsfrämjandet en inspirations- och kompetensutvecklingsdag om sjömat.